Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Εφαρμογή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με τεράστιο ενδιαφέρον στην Ελλάδα. Το φωτοβολταϊκόσύστημα παράγει ηλεκτρική ενέργεια από την ηλιακή ενέργεια,προσφέροντας μια τεχνολογία φιλική στο περιβάλλον,με μηδενικές απαιτήσεις συντήρησης,μεγάλη διάρκεια ζωής,δυνατότηταεγκατάστασης στις ήδη υπάρχουσες κατασκευές και ευελιξία στις εφαρμογές.

 

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στη λεγόμενη «Διάσπαρτη Παραγωγή Ενέργειας» (Distributed Power Generation), η οποία αποτελεί το νέο μοντέλο ανάπτυξης σύγχρονων ενεργειακών συστημάτων παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Η διαφοροποίηση στην παραγωγή ενέργειας, που προσφέρεται από τα φωτοβολταϊκάσυστήματα, σε συνδυασμό με την κατά μεγάλο ποσοστό απεξάρτηση από το πετρέλαιο και την αποφυγή περαιτέρω ρύπανσης του περιβάλλοντος, μπορούν να δημιουργήσουν συνθήκες οικονομικής ανάπτυξης σε ένα νέο ενεργειακό τοπίο που αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται στις αναπτυγμένες χώρες.

 

Η Τεχνική Εταιρεία Καψάλης σας παρέχει αξιόπιστες μελέτες, προετοιμασία φακέλων για αδειοδοτήσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων σε στέγες σπιτιών και επιχειρήσεων, προμήθεια εξοπλισμού από μεγάλα και εγγυημένα εργοστάσια και εγκατάσταση των συστημάτων.

 

Η εταιρεία Καψάλης από το Νοέμβριο 2012 ως το Μάιο 2013 σε συνεργασία με την J&P AVAX, ISOLAR και K SPARK κατασκεύασε 90 Φ/Β πάρκα στην περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας και της Κέρκυρας καθώς και τα συστήματα ασφαλείας (κάμερες, συναγερμοί κλπ) από 250 Φ/Β πάρκα στις ίδιες περιοχές σε πολύ αυστηρά χρονοδιαγράμματα λόγω μείωσης της τιμής των Φ/Β και σε δύσκολες καιρικές συνθήκες.