Ανέγερση συγκροτημάτων κατοικιών στην Λευκάδα (Λυγιά - Περιγιάλι - Επίσκοπος)

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΑΔΑ (ΛΥΓΙΑ – ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ – ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ)

 

Κατηγορία

Συγκροτήματα κατοικιών

Υπηρεσίες

Ανέγερση

Περιοχή

Λευκάδα