Αλλαγή χρήσης κτηρίου από κατοικία σε ξενοδοχειακή μονάδα και προσθήκη ορόφου στο Μεσολόγγι

 

Κατηγορία

Ξενοδοχεία

Υπηρεσίες

Κατασκευή

Περιοχή

Μεσολόγγι