Κατασκευές

Έχοντας μεγάλη πείρα στη διαχείριση των έργων και της κατασκευής τους, η Τεχνική Εταιρεία Καψάλης, έχει τη δυνατότητα να εκπληρώνει κάθε επιθυμία σας, συνδυάζοντας απόλυτα τη λειτουργικότητα, την ποιότητα αλλά και την οικονομία. Συγκεκριμένα, αναλαμβάνουμε:

  • Την επίβλεψη και κατασκευή των έργων αλλά και το συντονισμό των εργασιών
  • Την παράδοση του έργου ‘με το κλειδί στο χέρι’
  • Ενισχύσεις και αποκαταστάσεις κτιρίων
  • Διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων
  • Διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου
  • Προμετρήσεις – Επιμετρήσεις