Διαχείριση Έργου

Η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε στη διαχείριση των έργων μας είναι να εξασφαλίσουμε ότι το έργο θα εκτελεστεί και θα παραδοθεί έχοντας λάβει υπόψη μας καθορισμένους περιορισμούς. Ένα έργο είναι ένα σύνολο δραστηριοτήτων που επιλέγονται με στόχο την επίτευξη των προκαθορισμένων στόχων:

  • Φυσική παρουσία στο εργοτάξιο
  • Τήρηση οικονομικού προϋπολογισμού έργου
  • Τήρηση κανονισμών ασφαλείας και υγιεινής στο εργοτάξιο
  • Ενημέρωση του εργοδότη μέσω ftp λογαριασμού