Υβριδικά Συστήματα

Δυναμικό σύστημα ισχύος το οποίο χρησιμοποιεί πάνω από μια μεθόδους παραγωγής ενέργειας για να καλύψει την απαιτούμενη ενέργεια. Τα υβριδικά συστήματα (hybrid pv systems) είναι συνδυασμός φωτοβολταϊκού συστήματος (hybrid pv system) με ανεμογεννήτρια ή ηλεκτρογεννήτρια πετρελαίου (ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος – Η/Ζ). Σημαντική επίσης είναι η χρήση των ανεμογεννητριών στα φωτοβολταικά συστήματα για χρήση όλο το χρόνο και κυρίως το Χειμώνα όπου η ανεμογεννήτρια παίζει ένα σημαντικό ρόλο ενίσχυσης όλου του φωτοβολταϊκού συστήματος.

 

Τα υβριδικά συστήματα κατά κύριο λόγο χρησιμοποιούνται για τη διαρκή λειτουργία σημαντικών οικιακών ή επαγγελματικών εφαρμογών ή εφαρμογών πρώτης ανάγκης, όπως στρατιωτικές μονάδες, αεροδρόμια, νοσοκομεία ηλεκτρικών φορτίων ή ευαίσθητων φορτίων.

 

Η Τεχνική Εταιρεία Καψάλης, παρέχει μελέτη και έγκριση εργασιών εγκατάστασης των συστημάτων.