Μικρές Ανεμογεννήτριες

Αιολική μηχανή που παράγει ρεύμα με την αιολική ενέργεια, με στόχο την αρτιότητα και την ποιότητα των οικολογικών λειτουργιών και την αντιμετώπιση των ενεργειακών αναγκών.

 

Η ισχύ που αποδίδει, κατ επέκταση και η ενέργεια που παράγει, μια ανεμογεννήτρια είναι συνάρτηση του κύβου της ταχύτητας του ανέμου, της πυκνότητας του ανέμου και των τεχνικών χαρακτηριστικών του συγκροτήματος.

 

Η ταχύτητα του ανέμου αυξάνει με το ύψος και γι αυτό οι ανεμογεννήτριες τοποθετούνται πάντα στην κορυφή υψηλών πύργων στήριξης.

 

Μια καλής ποιότητας μικρή ανεμογεννήτρια συνήθως μπορεί να αποδώσει μέχρι το 30-35% της διαθέσιμης στον άνεμο ισχύος.

 

Η Τεχνική Εταιρεία Καψάλης, σας παρέχει αξιόπιστες μελέτες, εγκρίσεις εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, προμήθεια εξοπλισμού και εγκατάσταση.