Εξοικονόμηση κατ’ οίκον

Στόχος είναι να προσδιοριστούν οι ενεργειακές ανάγκες του κτιρίου (κτίρια που διαθέτουν οικοδομική άδεια), όπως και των αναγκαίων παρεμβάσεων που θα οδηγήσουν στη μεγιστοποίηση της εξοικονομούμενης ενέργειας.

 

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις αφορούν σε:

  1. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πιλοτής.
  2. Αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.
  3. Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης.

Για την υλοποίηση των παρεμβάσεων δεν απαιτείται αδειοδότηση, ούτε καν έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, εκτός πολύ ειδικών περιπτώσεων.