Αντλίες Θερμότητας

Μηχανολογική συσκευή που επιτρέπει τη μεταφορά ενέργειας (θερμότητα) από έναν χώρο χαμηλής θερμοκρασίας σε έναν υψηλότερης θερμοκρασίας. Οι αντλίες θερμότητας λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο που λειτουργούν όλα τα ψυκτικά μηχανήματα και η λειτουργία τους βασίζεται στις ίδιες αρχές που εφαρμόζονται στα ψυγεία, καταψύκτες, κλιματιστικά μηχανήματα κ.λ.π.

 

Η εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και κόστους, οι χαμηλές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, οι πολλές χρήσεις(θέρμανση, ψύξη, ζεστό νερό στο σπίτι) είναι μερικά από τα πλεονεκτήματα της εφαρμογής.

 

Η Τεχνική Εταιρεία Καψάλης παρέχει μελέτη και έγκριση εργασιών εγκατάστασης των συσκευών.