Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης

Έγγραφο αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΚΑ, όπου αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. Με το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης το κτίριο κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία (εννέα κατηγορίες, από Α+ έως Η).

 

Η έκδοση για πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης ΠΕΑ απαιτείται σε όλα τα κτίρια συνολικής επιφάνειας άνω των 50μ2, βασικών χρήσεων (κατοικία, μόνιμη και παραθεριστική, γραφεία, εμπορικές χρήσεις, συνάθροιση κοινού, εκπαίδευση, προσωρινή διαμονή, υγεία και κοινωνική πρόνοια, κλπ).

 

Η Τεχνική Εταιρεία Καψάλης παρέχει ενεργειακή μελέτη του κτιρίου ύστερα από την αποτύπωσή του, παρουσίαση των απαιτούμενων ενεργειακών επεμβάσεων, κοστολόγηση, υλοποίηση της ενεργειακής αναβάθμισης και έκδοση του ενεργειακού πιστοποιητικού.