Εξοικονόμηση κατ’ οίκον


Στόχος είναι να προσδιοριστούν οι ενεργειακές ανάγκες του κτιρίου (κτίρια που διαθέτουν οικοδομική άδεια), όπως και  των αναγκαίων παρεμβάσεων που θα οδηγήσουν στη μεγιστοποίηση της εξοικονομούμενης ενέργειας. ​

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις αφορούν σε: ​

  1. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πιλοτής. ​
  2. Αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.​
  3. Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης.​

Για την υλοποίηση των παρεμβάσεων δεν απαιτείται αδειοδότηση, ούτε καν έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, εκτός πολύ ειδικών περιπτώσεων.